«Ես կամ»
Հիմնադրամ
Hay Em Yes

«Ես կամ» հիմնադրամը

«Ես կամ» բարեգործական հիմնադրամը ստեղծվել է 2023 թվականին, Հայաստանի Հանրապետությունում։

Հիմնադրամի նպատակներն են՝
1. նպաստել ՀՀ դեմոգրաֆիական աճին,
2. կազմակերպել հայ երեխաների հաղորդակցումը,
3. ծանոթացնել հայ արժեքներին ու պատմությանը,
4. նպաստել կրթության որակի բարձրացմանը։

Հիմնադրամը նախատեսում է կազմակերպել մանկական ճամբարներ, կառուցել խաղահրապարակներ և սպորտային հրապարակներ,կազմակերպել երեխաների համար ներգնա տուրիզմ։

Հիմնադրամի շահառու կարող են լինել անձինք, որոնց օգտին կատարվել կամ կարող են կատարվել որոշակի վճարումներ,մատուցվել ծառայություններ կամ փոխանցվել հիմնադրամի գույքի որևէ մաս, ինչպես նաև ՀՀ-ում ծնված և ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող երեխաները։

«HAYEMYES» ապրանքանշանով վաճառված ջրերի եկամտից են գոյանում հիմնադրամի մուտքերը։

Մեր պատվոգրերը